Számlázó programról

2014. október 1-jétől a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírja, hogy be kell jelenteni az adóhatóságnak a számlakibocsátásra használt programot, online számlázási rendszert.

Mostanáig elegendő volt a jogszabályoknak megfelelő programmal kellett rendelkezni, egy követelményeknek megfelelőségéről a program fejlesztője által kiállított nyilatkozattal és a program felhasználói leírásával.

Ki köteles bejelentést tenni?

Számla kibocsátására alkalmas valamennyi számlázó program, online számlázási rendszer felhasználja, beleértve a saját fejlesztésű program felhasználóját is köteles bejelenteni a NAV felé, az ÁNYK SZAMLAZO nyomtatványán.

Mikor kell bejelenteni?

A bejelentést kötelező megtenni a számlázó program

- beszerzését,

- használata megkezdését,

- saját fejlesztésű program esetén a rendeltetésszerű használatba vételt,

- online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét

követő 30 napon belül.

Nemcsak az új beszerzésű szoftverekre vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, 2014. november 15-ig be kell jelenteni a korábban beszerzett és 2014. október 1-jéhasználatban levő számlázó programokat, online rendszereket.

Hasonló módon kell bejelenteni a használatból kivont számlázó programokat, a használatból kivonást követő 30 napon belül.

A bejelentés milyen adatokat tartalmaz?

Használatba vételkor az alábbi adatokat kell tartalmazza a bejelentés:

A számlázó program

- nevét, azonosítóját,

- fejlesztőjének nevét, és adószámát (külföldi adószámát),

- értékesítő, rendelkezésre bocsátó nevét, adószámát (külföldi adószámát),

- program beszerzése időpontját,

- program használatának kezdetét,

- a saját fejlesztésű program jelölését (azonosítóját).

Online számlázási rendszer esetén

- a rendszer nevét, elérhetőségét,

- online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát (külföldi adószámát),

- a rendszer igénybevételének kezdetét,

- a saját fejlesztésű rendszer jelölését (azonosítóját).

Használatból történő kivezetéskor a fenti adatokon túl a használat befejezése időpontját.

Célszerű már most ellenőrizni a szükséges információkat a jelenleg használt programnál, hogy zökkenőmentesen teljesíthető legyen az adatszolgáltatást.

Egyes számlázó program fejlesztője biztosítja, hogy a programból a bejelentés átadható legyen az ÁNYK program felé.

A számlázó programmal szembeni követelmények

A számlázó program értékesítője, rendelkezésre bocsátója köteles a vevőt, felhasználót tájékoztatni a számlázó program nevéről és azonosítójáról. Ezeket adott esetben a vásárláskor a forgalmazóval pontosítani kell. A számlázó program verziófrissítése esetén nem kell ismételten bejelentést tenni.

A számlázó program iránti követelmények:

- a kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos számla sorszámozást,

- az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartomány.

Ezen kívül a program fejlesztője, forgalmazója köteles biztosítani a program magyar nyelvű felhasználói dokumentációját.

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást

- a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését,

- a számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre,

- a dokumentációt az adózó - a programmal kibocsátott számlákra vonatkozó adó megállapításához való jog elévüléséig - köteles megőrizni. Ezen megőrzési kötelezettségnek elektronikusan is eleget tehet.

A saját fejlesztésű programokra ugyanezek a követelmények vonatkoznak.