Ki üzemeltethet társasházi kamerarendszert?

Az interneten sok vállalkozás hirdeti vagyonvédelmi szolgáltatása keretein belül, mint vagyonőrt foglalkoztató, vállalja társasházi kamerarendszerek üzemeltetését.

Sok esetben olyan információkat találunk az inteneten böngészve, mely szerint csak és kizárólag vagyonőr lehet az ilyen rendszerek üzemeltetője. Azonban ez így nem felel meg a valóságnak, jókora csúsztatás van benne. Mindez kellően alkalmas a társasházak képviselőinek megtévesztésére.

Ennek felismerésére érdemes a jogszabályokat (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv., a személy-, vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.) tanulmányozni, már csak azért is, mert a szakma művelői sem értenek minden esetben egyet e kérdésben.

Számunkra egyértelmű volt a jogszabályok megfogalmazása, de mivel környezetünkben ez megosztotta a véleményeket, ezért hivatalos állásfoglalást kértünk a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékeseitől, illetve az Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarától.

Mindkét állásfoglalás egyértelműen megállapítja, hogy valóban igényel a jogszabály némi pontosítást, de ettől függetlenül a társasházi kamerarendszerek üzemeltetését a

"2012. január 1-jét megelőzően kiadott és még hatályos biztonságtechnikai tervező, szerelő igazolvány, vagy az ezen időpontot követően kiadott vagyonvédelmi rendszert szerelő, illetve vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolványok birtokában végezhető".

Természetesen ez adott esetben nem elegendő a tevékenység végzéséhez, hiszen ha vállalkozás keretein belül történik a szolgáltatás, akkor a vállalkozásnak rendelkeznie kell hatósági bizonyítvánnyal, melyet a rendőrség állít ki. Ezt a vállalkozás a tervező-szerelő tevékenység megkezdését megelőzően köteles bejelenteni a rendőrségnek, mely a nyilvántartásba vétel igazolásaként kiállítja.

Ezen túlmenően a kamerákat üzemeltetőket, mint adatkezelőket bejelentési kötelezettség is terheli, melynek értelmében a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakat.

Ezen feltételek teljesülése, teljesítése esetén a vagyonvédelmi (biztonságtechnikai) tervező-szerelő tevékenységet folytatók is üzemeltethetnek társasházi kamerarendszereket, így teljes körű szolgáltatást nyújthatnak a telepítéstől a karbantartáson át az üzemeltetésig.

Természetesen ez nem érinti a vagyonvédelmi tevékenységet végzők (vagyonőrök) törvény által meghatározott jogosultságát.