Fontos határidő közeleg!

Fontos határidő közeledik, amelyre a felkészülés nem tűr további halasztást azon Kft.-knek, melyeknek a jegyzett tőkéjét a tulajdonosok még nem emelték fel a kötelező három millió forintra.

A Ptk. 3: 198.§-a 2016. március 15-ig ad haladékot a törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésére.

A határidő teljesítéséhez a társasági szerződést 2016. március 15-e előtt olyan időben kell módosítani, hogy a cégbírósági nyilvántartásba vétel is ezen időpont előtt megtörténjen.

A Ptk. 3: 161.§ (4) bekezdése értelmében a törzstőke minimális értéke Kft. esetében három millió Ft.

Nagyon fontos, hogy a törzstőke felemeléséről - 500 ezer forintról három millió forintra - a 2016. március 15. előtti kötelező társasági szerződésmódosítás nem jelenti egyben azt a kötelezettséget, hogy a felemelt összeget be is kell fizetni 2016. március 15-ig.

A tulajdonosoknak a változásbejegyzési kérelem benyújtása előtt mindenképpen javaslom, hogy konzultáljanak könyvelőjükkel.

Tudnivalók

A tulajdonosok (tagok) élhetnek bármilyen értékű befizetéssel (pld. akár tagonként csak 5 ezer forint befizetésével - amely készpénzben is történhet -, és a változásbejegyzési kérelem benyújtása előtt nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulást akár 2018. május 31-e után, részletekben is teljesíthetik, mivel élhetnek az új Ptk. 3: 162. §-ában biztosított e lehetőséggel.

Fontos viszont azt is tudni, hogy tőkeemelést követően, amennyiben a társaság tudna osztalékot fizetni a Ptk. és a számviteli törvény értelmében, a fentiekben leírt tőkeemelési "formánál" figyelemmel kell lenni a jegyzett, de még be nem fizetett tőke összegének módosító hatására a saját tőke és a jegyzett tőke viszonylatában is.

Javasolt, hogy saját érdekében minden tulajdonos nagyon figyeljen, hogy a módosított társasági szerződés pontosan tartalmazza a társaság által elfogadottak minden pontját.

Mindenképpen vegyék be fenti módosításkor az osztalék előleg felvételi lehetőséget és a pótbefizetés lehetőséget is a társasági szerződés módosító iratába. Ezt természetesen az ügyvéd megfelelő jogszabályi hivatkozással fogja alátámasztani. A jóváhagyásra kerülő osztaléknál a későbbiekben megengedő szabályként lehetőség van arra, hogy ne a tulajdoni hányad legyen a meghatározó a jóváhagyásra kerülő osztalékról való döntéskor.

Nagyon fontos figyelemmel lenni minden részletre, hogy semmi ne maradjon ki a módosított alapító okiratból (társasági szerződésből), mivel a fentiekben leírtak csak akkor lesznek érvényesek és hatályosak, ha a társasági szerződés tartalmazza azokat.

Mindig érvényes, hogy az "apró betűs" részeket is át kell olvasni, mielőtt aláírunk valamit, így itt is hatványozottan ügyeljenek erre.

Egyes esetekben a jegyzett tőke emelésének egy másik jó lehetősége az eredménytartalékból való törzstőkeemelés.

Ez a "hajó" még nem úszott el. Amennyiben a 2015. évi beszámolót 2016. február elejééig elfogadja a társaság és a pozitív eredménytartalék erre lehetőséget ad, dönthet úgy a társaság, hogy az eredménytartalékból emel jegyzett tőkét. Ez az emelés adókötelezettséget csak az esetleges tőke leszállításkor, megszűnésnél, kilépésnél keletkeztet, addig csak nyilvántartási feladat terheli a társaságot ennek tekintetében. Az adatszolgáltatást NAV felé a 1571-es nyomtatványon kell teljesíteni, mely független kötelezettség a cégbírósági bejegyzéstől.

Természetesen itt is ügyelni kell arra, hogy ez a döntés csak akkor érvényes, ha a társasági szerződésmódosításban az eredménytartalékból való jegyzett tőke növelésére vonatkozó emelési "módszert” írásban rögzíti az ügyvéd és így adja be a cégbírósághoz.