A határozott idejű elszámolás szabályai az ÁFA törvényben 2015.07.01-től

Az ún. határozott időre történő elszámolással kapcsolatban évek óta sok a bizonytalanság. 2015. július 1-től ráadásul változások is hatályba lépnek ezzel kapcsolatban.

A 2014. évi LXXIV. törvény szerint két lépcsőben:

  • 2015. július 1-jétől, valamint
  • 2016. január 1-jétől

változik a határozott idejű (időszaki elszámolású) ügyletek elszámolása.

2015. július 1-jétől a változás első körben kiterjed a következő szolgáltatásokra:

  • könyvviteli szolgáltatás,

  • könyvvizsgálói szolgáltatás,

  • adótanácsadói szolgáltatás.

Ennek apropóján összegyűjtöttem a leggyakrabban felmerülő gyakorlati kérdéseket, valamint kitérek a változások részleteire is.

A jelenleg alkalmazandó szabály így szól:

A „termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.”

Ez a rendelkezés – mondhatnám azt is – hogy egy fajta pénzforgalmi szemléletet vezetett be az ÁFA törvénybe, hiszen akkor állt be az értékesítő/szolgáltatásnyújtó adófizetési kötelezettsége, amikor az ellenérték megfizetése esedékessé vált. Azaz abban a hónapban keletkezett fizetési kötelezettsége vagy ÁFA levonási jogosultsága egy vállalkozónak, amely hónapra a számla szerinti a fizetési határidő esett.

De mi is az a határidős elszámolás?

Általában akkor beszélünk határozott időszaki elszámolásról, ha az ügyletben nincs olyan mennyiségi és/vagy minőségi feltétel kikötve, amelynek elérésekor követelhető az ellenérték, hanem a szerződő vállalkozások állapodnak meg abban, hogy időszakonként mérik a teljesítést és a mérés eredményeként kiszámolt mennyiségről számolnak el. Például, ha arra szerződünk, hogy leaszfaltozunk 20 kilométert, akkor e teljesítés időpontja az a nap, amikor végeztünk az aszfaltozással (ez nem határozott idős elszámolás). Ám ha úgy állapodunk meg, hogy 5 naponta elszámoljuk az aszfaltozási munkálatokat, úgy már nincs előírva mennyiségi követelmény. Ekkor 5 naponta számlázzunk a határozott idejű elszámolás szabályai alapján. Az átalánydíjas szerződések esetében is határozott elszámolás szabályait alkalmazzuk. Ezen szabály alá tartozó ügyleteknél a devizában meghatározott ellenértékre is speciális szabályok vonatkoztak, a forintban fennálló áfa-fizetési kötelezettségre nem a teljesítéskori, hanem a számla kibocsátáskori árfolyamot kellett alkalmazni.

A pénzforgalmi adózás bevezetésével (amikor az adóalany bizonyos feltételek teljesülése esetén összes ügyletére választja, hogy az ellenérték megtérítésekor keletkezik adófizetési kötelezettsége) a fenti szabály részben okafogyottá vált.

A 2015. júliusától hatályba lépő szabályok könyvelőkre vonatkozó rendelkezései

A módosítás főszabálya szerint „ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termék értékesítéséről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.”

Az új szabályt akkor kell alkalmazni először, ha a teljesítési időszak és a fizetési határidő is 2015. június 30-át követő napra esik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. a 2015. júniusi időszakra vonatkozó havi könyvelési díj számlánkon a fizetési határidő és a teljesítés dátuma is 2015. július 08-a lesz. Ezzel szemben az új szabályozás szerint a 2015. júliusi időszakra vonatkozó számláinkat már úgy fogjuk kiállítani, hogy a fizetési határidő 2015. augusztus 08-a lesz, míg a teljesítés dátuma 2015. július 31-e. Ha előrefizetés történik, akkor ezt ÁFÁ-t tartalmazó előlegként kell kezelni. Erről előlegszámlát kell kibocsátani, és később a tényleges teljesítés időpontjára kiállított végszámlában az előleget ki kell vezetni.

Második lépcsőben valamennyi időszakos elszámolású ügylet esetén már az új szabályt kell alkalmazni 2016. január 1-jétől. A számlázási szabályok megegyeznek a fent említett számlázási renddel, kivéve a közszolgáltatások és az áfa törvény szerinti telekommunikációs szolgáltatások, amelyek továbbra is a fizetési határidő szerinti teljesítési időpont szerint adóznak (fizetési határidő = teljesítés dátuma).

Ami nem változik, de fontos szem előtt tartani egy folyamatos teljesítésű számla kiállításakor:

  • A folyamatos teljesítés szabályait akkor kell alkalmazni, ha a felek egy meghatározott naptári időszakra összevontan számolnak el és nincs az időszakra vonatkozóan a teljesítésekről külön teljesítési igazolás.

  • Az elszámolási időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. Ha mégis hosszabb, akkor a teljesítés dátuma a 12. hónap utolsó napja.

  • EU-n belüli adómentes értékesítésnél az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári hónapnál. Ha mégis hosszabb, akkor a teljesítési időpont a hónap utolsó napja.

  • Nemzetközi fordított adózású szolgáltatásnál az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári évnél.

  • A számlát az elszámolási időszak utolsó napját követő 15 napon belül ki kell állítani

Példa. Két vállalkozás megállapodik egymással az egyik által nyújtott határozott idejű szolgáltatásról. Szerződésük szerint negyedévente számolnak el egymással.

Attól függően, hogy a szolgáltatást nyújtója mikor állítja ki a számláját és mikor van a fizetési határidő, a lenti táblázat szerint alakul a teljesítési időpont az ÁFA tv. szerinti főszabály és az 58. § (1a) bekezdései alapján.

2015-ben a Könyvelők esetében

Időszak

Számla kibocsátás időpontja

Fizetési esedékesség

Teljesítési időpontja a jelenlegi szabályok alapján

Teljesítési időpontja az új szabályok alapján

2015. III. n.év.

2015.09.25

2015.09.30

2015.09.30

2015.09.30

58. § (1)

2015. III. n.év.

2015.06.30

2015.07.05

2015.07.05

2015.07.05

régi szabály

2015. III. n.év.

2015.07.30

2015.08.05

2015.08.05

2015.07.30

58. § (1a) a)

2015. III. n.év.

2015.07.10

2015.10.05

2015.10.05

2015.10.05

58. § (1a) b)

2015. III. n.év.

2015.07.10

2015.11.05

2015.11.05

2015.10.30

58. § (1a) b)

2015. IV. n.év.

2015.09.28

2015.10.05

2015.10.05

2015.09.28

58. § (1a) a)

 

2016-ban minden határozott idejű elszámolás esetében

Időszak

Számla kibocsátás időpontja

Fizetési esedékesség

Teljesítési időpontja a jelenlegi szabályok alapján

Teljesítési időpontja az új szabályok alapján

2016. I. n.év.

2016.03.25

2016.03.31

2016.03.31

2016.03.31

58. § (1)

2016. I. n.év.

2015.12.30

2016.01.05

2016.01.05

2016.01.05

régi szabály

2016. I. n.év.

2016.01.30

2016.02.05

2016.02.05

2016.01.30

58. § (1a) a)

2016. I. n.év.

2016.01.10

2016.04.05

2016.04.05

2016.04.05

58. § (1a) b)

2016. I. n.év.

2016.01.10

2016.05.05

2016.05.05

2016.04.30

58. § (1a) b)

2016. II. n.év.

2016.03.28

2016.04.05

2016.04.05

2016.03.28

58. § (1a) a)

A fenti táblázatokból kiderül, hogy a szolgáltató adóalany eldöntheti, az általa végzett tevékenység szempontjából melyik szabály a legmegfelelőbb számára és a szerint alakíthatja a szerződéseit, ügyleteit. Azoknak az adóalanyoknak, akiknek a jelenlegi szabályok megfelelőbbek lennének, annak úgy kell alakítania a partnereivel a szerződéseket, hogy azokaz 58. § második kiegészítő [b) pont] szerinti szabálynak megfeleljen.