Szeretné figyelemmel kísérni vállalkozását?

Bizonyos vállalkozás méret felett, de az eredményes és hatékony gazdálkodás érdekében még a kisebb vállalkozásoknál is szükséges lehet a kitűzött célok eléréséhez szükséges tervezési és ellenőrzési folyamatok támogatása.

E tevékenységhez nélkülözhetetlen a pénzügyi, gazdálkodási folyamatok rendszeres figyelemmel kísérése, felülvizsgálata. Ehhez a könyvelés oldaláról jelentős mértékű támogatást tudunk biztosítani időszaki jelentések, mint terv- és tényadatok jelentése (kontrolling), költségvetés (budgeting) készítése és minden egyéb a vezetői tevékenységet támogató adatszolgáltatáson (monitoring) keresztül.

Kontrolling

A pénzügyi (kontrolling) támogatás körében jellemző módon ügyfeleink határozzák meg a vezetői döntésekhez a menedzsment részére szükséges információk körét, azok szolgáltatásának rendszerességét, formátumát és folymatát.

Jellemzően a könyvelésből fellelhető adatok meghatározott szempontok szerinti (könyvelési tételektől eltérő csoportosítású) feldolgozását, rendszerbe foglalását, szükség szerint értékelését, elemzését foglalja magába, rendszeres időközönként, például havi rendszerességgel. Igény szerint idegennyelven is elkészítjük.

Budgeting

Másik nagy terület az időszaki költségvetés készítése, mely a gyakorlatban a kontrolling tevékenységet megelőzi, hiszen annak kiinduló, viszonyítási adatát képezi. Ezt a vállalkozásra vonatkózóan ügyfeleink által és az előző időszak teljesülési adatai alapján megadott irányszámok alapján végezzük. Természetesen a tervezésre jelentős befolyással vannak a vállalkozásra vonatkozó tervkitűzések és piaci vszonyok, melyeket ügyfeleink értékelése alapján veszünk figyelembe.

Monitoring

Mondhatnánk, hogy ez ugyanaz, mint a kontrolling, bár hasonlóképpen működik, de mégsem azonosak. Részben az adatok köre jelentősen szűkebb és jellemzően egy-egy folyamat ellenőrzésére, megfigyelésére fókuszál. Általában eseti, illletbe rövidebb távon időszaki jelentéseket foglal magába. Ezt a jelentés formát bármely vállalkozás részére, az általa igényelt tartalommal javasolni szoktuk.

Ezek az információk alkalmasak a vállalkozás belső folyamatainak, pénzügyeinek, gazdálkodásának nyomonkövetésére, sok esetben, külföldi tulajdonos, leányvállalat, esetleg tőzsdén jegyzett vállalkozások esetén ez nélkülözhetetlen folyamat.