Segítség, betörtek!

Ma már csak két embertípus létezik, akihez már betörtek és akihez még nem... Egy élet során megszerzett személyes értékeket, testi épségünket utólag nem óvhatjunk meg, de időben felkészülve csökkenthetjük, esetleg megelőzhetjük a károkat.

A megelőzés két fontos célt kell szolgáljon. Egyrészről távol tartsa az illetéktelen behatolót, másrészt ha nem sikerül elriasztani, akkor kellőképpen dokumentálja a történteket.

Az első cél érdekében azt a látszatot kell kelteni, hogy nem éri meg a kockázat az elvárható eredményt, hasznot a behatoló számára. Ez akár trükkök sokaságát is jelentheti egészen a megtévesztésig. Hiszen ha a lebukás veszélye fenyegeti a betörőt, akkor inkább olyan helszínt keres magának, ahol kisebb a kockázat, esetleg arányban áll a remélt haszonnal.

Sok esetben elegendő, illetve alapvető feltétel a biztosító társaságok által megkövetelt fizikai és elektronikus vagyonvédelmi eszközökkel való védelem. Ezek külső szemlélő által való észlelése már sok esetben kellő visszatartó erőt jelent.

Miért kell ez nekem, ha van biztosításom?

Sokan abban a tévhitben vannak, hogy a biztosító a betörés során keletkezett valamennyi kárt megtéríti. Aki már megtapasztalta, az tudja, hogy a kártérítést minden esetben felső értékhatárhoz köti a biztosító. Ez azt jelenti, hogy attól függően, milyen fokozató fizikai és elektronikus vagyonvédelmi rendszer van az ingatlanban, annak megfelelően téríti meg akárt.

Rossz hír, hogy ha van is elektronikus vagyonvédelmi rendszer telepítve, de nem használták, nem működött a káresemény időpontjában, akkor a kártérítés mértéke jelentőssen kisebb lehet. Ez lényeges, hiszen ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy az otthon tartozkodó személyek mellett is jelezze az illetéktelen behatolót, mégis sokan az esti lefekvéskor sem élesítik a rendszert. Így aztán előfordult már, hogy hajnali zajra ébredve a földszinten szembe találkoztak a betörővel...

Működött a riasztó, mégsem fizet a biztosító...

Sajnos ez lehetséges, de legalábbis annyiban, hogy nem a biztosító nem ismeri el a költséges elektronikus vagyonvédelmi rendszert megfelelőnek. Ennek oka több minden is lehet. Első sorban a biztosító akkor fogad el egy ilyen rendszer megfelelőenk, ha arra jogosult, hatósági engedéllyel rendelkező személy, vállalkozás telepítette.

Ez csak az egyik feltétel, mert szükséges a rendszer telepítéséről készített dokumentáció, melynek kötelező tartalmát a biztosítók egyenként szabályozzák. A rendszer elemei és az egész, illetve a telepítési megoldások minden esetben a vonatkozó szabványokat ki kell elégítsék. A dokumnetációból nem hiányozhat a telepítő nyilatkozata, amit jogszabály ír elő. Ha ezek hiányoznak, akkor a biztosító csak úgy térít, mintha nem is lett volna riasztó rendszer.

Sokszor ezek a feltételek, követelmények nem teljesíthetők előzetes tervezés nélkül. Míg egy emeleti lakásban ez könnyen megoldható egy kivitelezésben járatos telepítő által, addig egy nagyobb családi házban ez már komoly tervezési szükségletet jelenthet. Elmaradás sokszor csak a káresemény bekövetkezésekor tudatosul, így igen csak drága és költséges megoldásról beszélhetünk.

Megkerülhetnek az ellopott dolgaim?

Nos, erre szerintem senki nem tud felelősséggel nyilatkozni. A lakásbetörések jelentős része esetében az elkövető, illetve az eltulajdonított vagyontárgyak nem szoktak kézre kerülni. Azonban jelentősen növelni tudjuk ennek eredményességét, ha a rendőrség részére megfelő bizonyítékokat tudunk szolgáltatni.